domingo, 27 de septiembre de 2009

AAAAAAAAA!

AAAAAAAA AAA AAAAAAA, AAAAAAAA A AA AAAA AAAAAAAAAA AAAAA AAAAAAA...
AAAAAA AA AAAAAAAAA AAAAA AAAAAAAAA!

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

AAAAA AAA AAAA A AAAAA, AAAA AA A AAAA AA A AAAAAAA AAA AAA AAAAA A AAAAA AAAAAA AA AAAA AAAAAAA A AAA AAA AA (AAA AAAAAAAAAA AAA A AAAA), AAAA AAAAA A AAA, AAAAA AA A AAAAA, A AAAAAA. AAAAAAA A AAAAAAA AAAA AAAAA A AAA AAAAA AA AAA A AAA:

  • A) AAAAA AAAA A AAAA A AAAAAAA (AAAA AA AAAAAAA).
  • A) AAA AAAAAA AA AAAAAAA AAA AAAAAAAA A AAA A AAAAA.
  • A) AAAAAAAAAA AAA AAAAA A, AAAA AAAAAAA AA AAA AAAAA AAA, AAAAA AAA AAAAA.

AAAAAAAAA!

 

INCICLOPEDIA | ASTEROIDE HUMOR